Henning på jobb.  
 

Siden 1998 har Henning arbeidet på Oppigard arbeidssenter.
Hva kan Henning gjøre med sine begrensede ressurser?

Henning er modellbygger.
Han arbeider med en modell av ANDEBY.

I 2001 Ble utstillinga "En tøff jobb" arrangert i Melhus Rådhus.
Der viste Henning fram byen sin.

Her kan du se en beskrivelse av hvordan det jobbes, og resultatet slik det forelå i 2001.

Beskrivelse av arbeidsprosessen 
Utdrag av arbeidsloggen på Oppigard 
Andeby i bilder

Henning arbeider fortsatt med Andeby.